Wout Zijlstra in de gedaante als Grutte Pier starte de Fryske kanon op de WIllem Alexander school in Leeuwarden. Grutte Pier kwam langs om de kinderen te overtuigen dat Fries een belangrijke taal is.

Grutte Pier was een  reusachtige man  die in vroegere tijden Friesland verdedigde. Grutte Pier had een enorm zwaard waarmee hij zijn tegenstanders genadeloos doode als ze geen Fries spraken.

Grutte Pier gebruikte de uitspraak Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.